Urho-Ted-04

Ted Urho

Jag heter Ted Urho, jobbar som verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda och bor i Femkanten med min partner Mathias.

Jag är född i Helsingfors, uppvuxen i Esbo och sedan 2010 permanent bosatt i Helsingfors. Däremellan hann jag bo både i Österbotten (studier) och i Västafrika (utbyte).

Min värdegrund är liberal och jag värnar om mänskliga rättigheter, individens frihet och att alla ska ha lika chanser att få förverkliga sig själv.

Innan jag började på tankesmedjan Agenda jobbade jag i tio år på Svenska Yle. Först som redaktör och programledare på Yle X3M och sedan i fem år som programledare för Yle Vega Huvudstadsregionens morgon. Via det jobbet kom jag i daglig kontakt med helsingforsare och deras problem, glädjeämnen och funderingar.

I Helsingfors vill jag jobba för tre olika miljöer: språkmiljön, stadsmiljön och livsmiljön. Du kan läsa mer om dem här under.

Det här jobbar jag för

För mig som svenskspråkig är det viktigt att mitt modersmål syns i gatubilden. Staden bör aktivt jobba för att även det svenska får synlighet, så att språket inte försvinner från det offentliga rummet. Det är viktigt att staden erbjuder lika goda tjänster inom skola, vård och omsorg på bägge inhemska.

En minoritet kan inte överleva utan majoritetens välvilja och stöd. Det är viktigt att staden fortsätter rekrytera svenskspråkig personal till de områden där det finns brister. Men det är minst lika viktigt att staden uppmuntrar alla sina anställda att lära sig och förbättra sin svenska. Vi som svenskspråkiga kan även själva bli bättre på att påminna om vår existens, och varför språket är viktigt för oss.

En nyckel till svenskans fortsatta överlevnad är utbildning. Vi ska fortsätta satsa på skolan och utveckla den, både på finska och svenska.

Helsingfors är en levande stad som växer, vilket är en bra sak. I vårt Helsingfors ryms alla som vill vara med. Då det kommer till den fysiska gatubilden bör staden ansvara för att växtvärken blir så liten som möjligt: vi ska inte i onödan upplåta trottoarer och parkeringsplatser för byggarbeten, projekt bör samköras så att de blir smidiga och kostnadseffektiva och vi bör fortsätta luckra upp byråkratin för krögare, entreprenörer och tjänsteleverantörer så att Helsingfors blir en ännu mer attraktiv stad för företagare.

Helsingfors centrum ska vara en attraktiv och välkomnande plats för alla stadens invånare och gäster. Mobilitet är en viktig del av livet i staden, och staden bör sträva till att det går att röra sig smidigt mellan de olika stadsdelarna, oavsett om man väljer bil, cykel eller buss. Kollektivtrafiken är en viktig del av staden, och jag anser att HRT borde återinföra den så kallade spårvagnsbiljetten som slopades för ett par år sedan i samband med zonreformen.

Jag är själv både bilist, cyklist och fotgängare. I ett allt mer individualiserat samhälle är det viktigt att vi uppmärksammar varandra, och behandlar varandra väl i trafiken. Jag är för att flytta fordonstrafiken under jord, skapa klarare cykelvägar och utöka mängden bilfria zoner i centrum.

Särskilt i områden nära skolor och barntäta områden är det viktigt att trafiken löper framförallt tryggt, men också smidigt.

Helsingfors har alltid varit en kosmopolitisk stad, och bör vara så även i framtiden. För att uppnå detta måste vi ha en nolltolerans mot rasistiska påhopp, sexuella trakasserier och kränkande språkbruk. Vi måste komma åt illamåendet som ligger som grund för de negativa känslor som florerar både i gatubilden men också på sociala medier. Vår vardag är både fysisk och digital, och alla invånare ska känna sig trygga i båda.

Jag tror att människan har mindre orsak att skälla på andra om hen själv mår bra. Därför är det viktigt att vi skapar ett ekonomiskt klimat som främjar företagande, skapar fler arbetsplatser och ger individen möjlighet att lyckas i livet.

Kaffepaus med Ted

Jag skulle gärna sitta ner och snacka om vår stad med dig en stund, men det är svårt i dessa tider. Så boka in en virtuell kaffeträff med mig.

ted-kaffe

Vem är Ted?

Ted Urho

Verksamhetsledare / Pedagogie kandidat

Min värdegrund är liberal och jag värnar om mänskliga rättigheter, individens frihet och att alla ska ha lika chanser att få förverkliga sig själv.

Därför ställer jag upp i valet

Jag har alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor. Som åttaåring satt jag i skolbibban och läste med förfäran om apartheidregimen i Sydafrika. Under gymnasietiden engagerade jag mig i elevkåren, Svensk Ungdom och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Under studietiden höll jag på med studentkåren, ämnesföreningar och annat samhällsnyttigt.

I samma veva som mina vänner började ställa upp i val till höger och vänster (mest höger) så satsade jag på en annan karriär: jag blev journalist. Jag fick träffa en massa intressanta människor, belysa aktuella händelser och ställa förtroendevalda mot väggen. Men jag saknade att själv få uttrycka en åsikt.

Nu, ett par år efter att jag avslutade mitt journalistiska värv, har det blivit dags att ställa upp i mitt första val någonsin. Jag hoppas du vill stöda mig, och ge mig din röst.

Ted Urho

Vill du hjälpa Ted till fullmäktige?

1. Rösta. 2. Kom med i Teds kampanj genom att mejla kampanjchef Matilda Grindgärds 3. Donera. Exempel på donationer: 10€ räcker till ett sponsrat inlägg på sociala medier 50€ räcker till 350 flyers 500€ räcker till en annons i lokaltidningen
Kontakt

Ted Urho
+358 50 5447730
ted@tedurho.fi

Kampanjchef

Matilda Grindgärds
+358 40 5822337
matilda@tedurho.fi

Donera

Konto: FI5740550017155918
Mottagare: Ted Urhos stödförening
Meddelande: Kampanjbidrag till Ted Urho i kommunalvalet 2021.

MobilePay

Nummer: 11645
Meddelande: Kampanjbidrag till Ted Urho i kommunalvalet 2021

Lyyti

Donera via SFP här.